Az ügyben a következőt tudjuk mondani.

„Kétségkívül a cég működése során – a családi tragédia mellett – súlyos működési zavart tud okozni, ha a tag és egyben ügyvezető elhalálozása miatt nincs törvényes képviselő egy ideig.

A társasági jog igyekszik ezeket a működési nehézségeket is kezelni. Egyrészt fontos hangsúlyozni, hogy az ügyvezető halálakor a tagok jogosultak új ügyvezetőt választani. Közkereseti társaság és betéti társaság esetén az örökösök a társaságban lévő többi taggal való megállapodás útján a társaságba beléphetnek. Korlátolt felelősségű társaság esetén az üzletrész öröklődik, vagyis a tagsági jogokkal az örökös(ök) rendelkeznek. A szavazati jogok legalább 5%-ával rendelkező bármely tag továbbá kérheti a cégbíróságtól, hogy hívja össze a taggyűlést. A Kft. szabályai között a Ptk. még arról is rendelkezik, hogy ha a társaságnak nincs ügyvezetője, a taggyűlés összehívására vagy írásbeli döntéshozatal kezdeményezésére bármelyik tag jogosult. Ha erre nem kerül sor, a cégbíróság kérelemre maga hívja össze a taggyűlést.

A tagok jogosultak új ügyvezető választására. Ha a tagok új ügyvezetőt tudtak választani, a banki és egyéb képviseleti feladatok is megfelelően elláthatóak."

Igazságügyi Minisztérium

----------------------------------

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!
 
Köszönettel vettük a "családban marad" online konferenciánk kapcsán felvetett gondolatokra adott szíves válaszukat.
A családi vállalatok jellegzetessége azonban, hogy az alapító egy személyben a cégnek a tulajdonosa és ügyvezetője is.
Így tartós cselekvőképtelensége vagy halála esetén nem lehetséges a tagoknak összehívni a taggyűlést új ügyvezető
megválasztása céljából.
Amennyiben maga a cégbíróság hívná össze a taggyűlést, sajnálatos módon a tag akár cselekvőképtelensége, akár már
elhantolása végett, de nem tud az új ügyvezető megválasztásában részt venni. Így a családi cég a hagyatéki eljárás lebonyolításáig
működésképtelen, ami egyértelműen cég halálát, munkahelyek megszűnését, adóforrások kiesését is jelenti.
Ügygondnok kijelölése részben megoldás a fenti problémára, a gyakorlat azonban azt mutatja hogy olyan időveszteséggel jár 
az ügyvezető pótlása, hogy azt a cégek nem képesek átvészelni.
Ezért javasoltuk a probléma megvitatását és ajánlottuk fel az áthidaló megoldás jogszabályi megkeresésében közreműködésünket.
 
 
Tisztelettel:
Rudas László
elnök©2022 Családi Vállalkozások Országos Egyesülete - Minden jog fenntartva - Készítette: Zsiráf Kreatív Ügynökség

Keresés